Bildirilerin Nutuva Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


» Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

•İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
• Bildiriler Sözel ve Poster kategorilerinde kabul edilecektir. Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.
• Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 05 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.


Kongre kayıt işleminin tamamlanması için Nutuva Organizasyon firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 05 Ekim 2020 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Yazım Kuralları
1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Soyisimler tamamı büyük harfle yazılacaktır. Örn: Mehmet KÜÇÜK
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Konya
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
6. Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 30 kelimeyi aşmamalıdır.
7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
8. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
9. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
10. Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak online olarak TÜRKÇE ve İNGİLİZCE gönderilmelidir.
11. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
12. Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakterleri kullanmak mümkün değildir.
13. Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
14. Özetlere 2 adet tablo ve 2 adet grafik eklenebilir.
15. Gönderilen bildiri özetleri referans ve referans numarası içermemelidir.
16. Bildirinizi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
17. Bildiri gönderiminizi tamamladıktan sonra, başarılı gönderiminizi onaylayan otomatik bir e-posta gönderilecektir. Bu onay e-postasını almazsanız, lütfen vetmik.org adresinden Kongre Sekreterliği ile iletişime geçiniz.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
1. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
2. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
» Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır.
» Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz. Ayrıca kabul edilen bildiriler web sayfasında da duyurulacaktır.