Sevgili Meslektaşlarım,

Yaklaşık 3 yıldır küresel olarak Covid-19 kaynaklı bir pandemi süreci yaşamaktayız. Bu süre içerisinde uygulanması gereken kısıtlamalar nedeniyle 2020 yılında XIV. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi’ni uzaktan gerçekleştirmek durumunda kalmıştık. Bu nedenle sizlerle bir araya gelmeyeli 4 yıl gibi bir süre geçti.

Bu heyecanla organize ettiğimiz Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği ve Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan XV. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi 26-28 Ekim 2022 tarihlerinde Şanlıurfa Nevali Otel'de gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında öncelikle Türkiye’den katılacak araştırıcılar tarafından yapılmış olan güncel çalışmalar paylaşılacaktır. Bunun yanında yabancı ülkelerden katılımcıların da kongremizde sunum yapmaları planlanmaktadır.

Hayvan ve insan sağlığının korunması için yaptığımız çalışmalarda amacımız sağlıkta bütüncül yaklaşımın önemini göstermek, sağlık ve hayvancılık alanlarında ilgili paydaşlara bilimsel veri kaynakları oluşturarak çözüme katkı sağlamaktır.

Kongre düzenleme kurulu adına sizleri tarihin sıfır noktasında misafir etmekten mutlu olacağımızı bildirmek istiyorum

Mesleki Saygılarımla


Prof. Dr. Oktay KESKİN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi

MSD Tanıtım Filmi

Sponsorlar

Ana Sponsor

Altın Sponsorlar

Diğer Destekçilerimiz