Dollvet Salonu - (Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN Salonu)
13.30-14.00Açılış Konuşmaları
13.30-13.30Prof. Dr. Oktay KESKİN - Kongre Başkanı
13.30-13.30Prof. Dr. Murat YILDIRIM - Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Başkanı
13.30-13.30Protokol Konuşmaları
14.00-15.001. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Murat YILDIRIM
Prof. Dr. Ahmet Kürşat AZKUR
14.00-14.30Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ - Pandemilerde Aşı Geliştirme Süreçleri
14.30-15.00Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Jayaseelan MURUGAIYAN - Proteomics Basis of Rapid Species Identification of Microorganisms
15.00-15.30Ara
15.30-16.302. Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fuat AYDIN
Prof. Dr. Mehmet KALE
-BS35Çiftlik hayvanlarında atığa neden olan Chlamydia abortus’ların hücre kültürü ile izolasyonu ve üreme eğrilerinin değerlendirilmesi Emine Eda TOSLAK, Beatriz PADRON PEREZ, Ayşegül İLBAN, Aslı BALEVİ, Osman ERGANİŞ
-BS13Türkiye Kaz Popülasyonunda Parvovirus İnfeksiyonuFethiye ÇÖVEN, İsmail ŞAHİNDOKUYUCU, Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM, Hamza KILIÇ, Özge YILMAZ ÇAĞIRGAN, Ercüment ERTUNÇ
-BS32Erzurum İlinde Tüketime Sunulmuş Çiğ Süt Örneklerinde Coxiella burnetii Varlığının PCR ile Saptanması Mehtap DEMİRLER, Muhammed Furkan KAPLAN, Mehmet Akif DEMİR, Alper BARAN, Seyda CENGİZ, Mehmet Cemal ADIGÜZEL
-BS40Ukrayna bozkır ineklerinde subklinik mastitis dağılımı ve sütle Staphylococcus aureus atılımının yoğunluğuAnna LEVCHENKO, Vyacheslav DANCHUK, Oleksii DANCHUK, Valerii USHKALOV, Oksana ZELENINA, Ecehan AYTEK , Muhammed Furkan KAPLAN, Cihan OZ
-BS57 Bir Yavru Maymunda Monkeypoxvirus Varlığının Moleküler ve Virolojik Yönden İncelenmesi Yakup Sinan ORTA, Mehmet KALE, Özlem ÖZMEN, Ayşegül USTA, Ozan KOÇLU
-BS37Erzurum İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Sütlerde İnsan Kaynaklı Staphylococcus aureus Kontaminasyonunun SaptanmasıMuhammed Furkan KAPLAN, Alper BARAN, Mehmet Cemal ADIGÜZEL, Seyda CENGİZ
16.30-19.00Balıklı Göl Gezisi
19.00-19.30.
19.30-20.00Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Olağan Genel Kurulu
20.00-21.00Akşam Yemeği
Dollvet Salonu - (Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN Salonu)
9.00-10.003. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Kadi̇r Semi̇h GÜMÜŞSOY
Doç. Dr. Neval Berri̇n ARSERİM
-BS7Sığır, Koyun ve Keçi Dışkılarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Dirençliliği, Beta-laktamaz, Ampicilin-C ve Karbapenemaz Aktivitesi Yönünden Fenotipik İncelenmesiAsya KAZAN, Sibel KIZIL, Melike Efsun ÇEÇEN, Aziz Utku ÖNEL
-BS12KOYUN VE SIĞIR AKCİĞER ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE GÜNCEL ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİ Emre KARAKAYA, Fuat AYDIN
-BS47Kedi ve Köpek Kökenli Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve AmpC Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik KarakterizasyonuMerve Gizem SEZENER, Arzu FINDIK
-BS56Kedi ve Köpek Dışkılarında Salmonella sp. Varlığının Fenotipik ve Genotipik Olarak Saptanması ve Fenotipik Olarak Antibiyotik Direnç Profilinin BelirlenmesiCihan ÖZ, Mustafa YILDIZ, Seyda CENGİZ, Mehmet Cemal ADIGÜZEL
-BS23Su Kaynaklarından İzole Edilen Aeromonas spp. ve Escherichia coli İzolatlarında Plazmid Aracılı Kolistin Direncine Yol Açan mcr Genlerinin VarlığıHarun HIZLISOY
10.00-10.30Ara
10.30-11.304. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÇABALAR
Prof. Dr. Leyla GÜLER
10.30-11.00Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Fuat AYDIN - Mikrobiyoloji Disiplininde Yeni Bir Bakteri Türünün Tanımlanması
11.00-11.30Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ - Enfeksiyöz Hastalıkların Mücadelesinde Veteriner Teşhis Laboratuvarlarının Rolü ve Önemi
11.30-12.00Ara
12.00-13.005. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Veli̇ GÜLYAZ
Doç. Dr. İrem GÜLAÇTI
-BS50Marmara Bölgesinde Kuduz Epidemiyolojisi; Dün, Bugün ve Gelecek ProjeksiyonuZüleyha PESTIL
-BS3Türkiye'nin orta karadeniz bölgesinde sığır ve koyun yerel sürülerinde bovine respirovirus tip-3 (BPIV-3) virusnun serolojik olarak araştırılmasıAhmed Eisa ELHAG IBRAHIM, Zafer YAZICI
-BS33Buzağı ishallerinde teşhiste unutulan bir etken: Sığırların norovirusları ve moleküler karakterizasyonuMehmet Özkan TIMURKAN, Hakan AYDIN
-BS39Ege Bölgesinde keçilerde Akabane virus enfeksiyonun serolojik olarak araştırılmasıKemal PEKMEZ
-BS43 Köpeklerde sebebi bilinmeyen ishal vakalarında kobuvirusun rolü ve moleküler karakterizasyonu Mehmet Özkan TİMURKAN, Hakan AYDIN, Erdal POLAT
-BS19Türkiye’de ishalli köpeklerde yeni bir Parvovirus (Canine Bufavirus/Carnivore protoparvovirus 3)Turhan TURAN, Mustafa Ozan ATASOY, Hakan IŞIDAN, Remzi̇ye ÖZBEK
13.00-14.30Yemek
14.30-15.307. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Seçi̇l ABAY
Doç. Dr. Mehmet Ozkan TİMURKAN
14.30-14.40BS24 Broylerlerde Clostridium perfringens İzolasyonu, Toksin Genotiplendirmesi ve   Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması                                Evrim GENÇ, Oktay GENÇ
14.40-14.50BS29Kanatlılarda kronik solunum yolu hastalığının (CRD) serolojik tanısı için in house enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA) prototipi geliştirilmesiAyfer GÜLLÜ YÜCETEPE, Oktay KESKİN, Osman Yaşar TEL, Ahmet Murat SAYTEKİN, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
14.50-15.00BS31Tavuk Orijinli Escherichia coli İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik KarakterizasyonuEcehan AYTEK, Selcen SEVUK, Seyda CENGİZ, Mehmet Cemal ADIGÜZEL
15.00-15.30Çağrılı konuşmacı: Prof. Dr. Erdal Erol - Shotgun Metagenomiks Yöntemi ile İshalli Taylarda Rotavirüs Grup B’nin Keşfedilmesi (Online)
15.30-16.00.
16.00-18.00Göbeklitepe
18.00-19.00Osmanbey Kampüsü - Panoramik Kampüs Turu
19.00-19.30.
19.30-21.30Sıra Gecesi – Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesileri
MSD Salonu (Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR Salonu)
12.00-13.006. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay GENÇ
Doç. Dr. Seyda CENGİZ
-BS28Sığırların Solunum Sistemi Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakteriyel EtkenlerLeyla GÜLER, Habibe ALTINIŞIK EŞMEKAYA, Eda Naz ÖZKAL, Büşra KESKİN
-BS53Sığır Pnömoni Etkenlerinin Tespiti, Karakterizasyonu ve PFGE Yöntemi ile GenotiplendirilmesiMahmut Niyazi MOĞULKOÇ, Murat YILDIRIM
-BS34Çiftlik Hayvanlarından İzole Edilen Trueperella pyogenes izolatlarının Virülens Faktörlerinin BelirlenmesiDilek ÖZTÜRK, Sibel YAMAN
-BS11KUZU VE BUZAĞILARDA TRUEPERELLA PYOGENES: İZOLASYON, İDENTİFİKASYON VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞIEmre KARAKAYA, Özgür GÜRAN, Doğancan YARIM, Neslihan ERKEK, Enes Said GÜNDÜZ, Duygu AYDOĞDU, Kadir Semih GÜMÜŞSOY, Seçil ABAY, Fuat AYDIN
-BS48Türkiye’deki sütten yeni kesilen taylarda Lawsonia intracellularis’in moleküler ve serolojik yönden araştırılması Kemal METINER, Alper METE, Erdal EROL
-BS8Bağırsak Mikrobiyotasının Depresyon ve Obezite Üzerine EtkisiMehtap ODABAŞI, Müzeyyen Aybüke YAYLA, Ebru Bardaş ÖZKAN, İlknur ALTUNTAŞ, Oytun ERBAŞ
13.00-14.30Yemek
14.30-15.3010. OturumOturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan AYDIN
Doç. Dr. Asli BALEVİ
14.30-14.40BS18Kuzularda Orf virüsünün patojenitesi üzerine İvermektin'in etkisinin saptanmasıVeli GÜLYAZ, Fahriye SARAÇ, Fuat ÖZYÖRÜK, İrfan ÖZGÜNLÜK, Serdar UZAR, Murat SEVGİLİ, Beyhan SAREYYÜPOĞLU, Sait KIRKPINAR
14.40-14.50BS51Sığırların vücutlarında görülen Bovine Papillomavirus kaynaklı siğillerden virus üretimi Sevinç SÖKEL, Mehmet KALE
14.50-15.00BS38 Sığırlarda Meme Başı Siğillerinde Bovine Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden Karakterizasyonu ve Farklı Bir Tedavi YaklaşımıKamil ATLI1, Yakup Sinan ORTA1, Sevinç SÖKEL1, Mehmet KALE11 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye. Kamil ATLI , Yakup Sinan ORTA, Sevinç SÖKEL, Mehmet KALE
15.00-15.10BS55Sığırlarda Gelişen Vücut Siğillerinde Bovine Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden Karakterizasyonu ve Farklı Bir Tedavi YaklaşımıHasbi Sait SALTIK, Yakup Sinan ORTA, Sevinç SÖKEL, Mehmet KALE
15.10-15.20BS49Sığırların vücutlarında görülen BPV kaynaklı siğillerin tespiti ve yeni bir tedavi protokolüSevinç SÖKEL, Mehmet KALE
15.20-15.30BS21Köpeklerde Canine Oral Papillomavirusunun Virolojik Yönden Teşhisi ve Tedavi Uygulamalarının Değerlendirilmesi Sevinç SÖKEL, Yakup Sinan ORTA, Mehmet KALE, Yakup YILDIRIM
Dollvet Salonu - (Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN Salonu)
9.00-10.008. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih KÖKSAL
Doç. Dr. Özlem BÜYÜKTANIR YAŞ
-BS27Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bruselloz Kontrol ve Eradikasyon Programının değerlendirilmesi ve kaydedilen ilerlemelerMehmet DEMİRPENÇE, Oya G. BİLİM, Salih ÖZKIRAN, Cengiz KARAMAN, Veysel HACIOĞULLARI
-BS20Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Çalışma Bölgesinde Sığır Brusellozunun 10 Yıllık DeğerlendirilmesiEdiz Kağan ÖZGEN, Yasemin ERDOĞAN, Orbay SAYI, Mehtap DEMİRLER, Perihan ŞERİFOĞLU BAĞATIR, Mustafa ULUCAN, Mustafa KARAGÖZ, Berna YANMAZ, Biray OKUMUŞ, Ömer Hamza AKKAYA, Aslı KORTEL TURAN
-BS16Bruselloz sönüşü yapılmış işletmelerde bulunan toprak ve yem maddelerinin bulaş riski açısından değerlendirilmesiAhmet Murat SAYTEKIN, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE
-BS46Çeşitli Coğrafik Bölgelerden Toplanan Kurbağa Örneklerinde Brucella spp. Varlığının AraştırılmasıKadir AKAR, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE, Emin Ayhan BAKLAN, Gülseren YILDIZÖZ, Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
-BS26Sütte Brucella saptanması için antijen yakalama sandviç ELISA geliştirilmesi Sevil ERDENLIĞ GÜRBILEK, Ayfer YÜCE GÜLLÜ YÜCETEPE
-BS45Brusellozun serolojik teşhisinde LPS ve sentetik O polisakkaritlerinin i-ELISA için kullanımlarının değerlendirilmesiSongül ÖTKÜN, Ahmet Murat SAYTEKİN, Ayfer GÜLLÜ YÜCETEPE, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
10.00-10.30Ara
10.30-11.309. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADIMLI
Doç. Dr. Fethiye ÇÖVEN
-BS59Serumsuz Vasat  Kullanılarak Üretilen Antijenlerden Şap Aşısının HazırlanmasıAydın COŞKUNER, Şükran YILMAZ, Ali ÖZDEMIR, Taibe ARSOY, Aydın TAŞLI, Mustafa ÖZYIĞIT, Himmet EKICI, Mehmet KARAKAYA, Osman KARA, Can ÇOKÇALIŞKAN, Beyhan SAREYÜPOĞLU, Ertan AĞTÜRK
-BS14Akabane virüsünün tespiti,  izolasyonu ve otovaksin suşu çalışmalarıGülnur KALAYCI, Kemal PEKMEZ, Murat KAPLAN, Abdurrahman Anıl ÇAĞIRGAN, Fatih ARSLAN, Bülent KAFA
-BS22İNAKTİF ENFEKSİYÖZ BRONŞİTİS (IB) VİRÜS AŞILARINDA SU/YAĞ EMÜLSİYONU FORMÜLASYONLARININ ADJUVAN POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Karrar Ali Mohammed Hasan ALSAKİNİ , Furkan Ozan ÇÖVEN, Ayşe NALBANTSOY
-BS52FARKLI ADJUVAN SİSTEMLERİNİN İNFLUENZA AŞI FORMÜLASYONUNDA KULLANIM POTANSİYELİFurkan Ozan ÇÖVEN, M.ekin AZBAZDAR, Mert DIKMENOĞULLARI, Zeynep A. KOÇER, Emel Öykü ÇETIN UYANIKGIL, Nazli BOKE SARIKAHYA, Fethiye ÇÖVEN, Nejdet ÇÖVEN, Ayşe NALBANTSOY
-BS44Liyofilizasyon ve İnaktivasyon İşlemlerinin Coxiella burnetii Spesifik Antikorları Üzerinde Etkilerinin DeğerlendirilmesiEdiz Kağan ÖZGEN, Orbay SAYI, Mehtap DEMİRLER, Şahin ÇAKIR, Ercan ATALAY
-BS10Buzağı ve koyunlarda Mannheimia haemolytica enfeksiyonuna karşı monovalan, bivalan ve polivalan aşı adaylarının geliştirilmesiAslı BALEVİ, Ayşegül İLBAN, Zafer SAYIN, Ali USLU, Yasemin KARYEYEN, Gökçenur SANİOĞLU GÖLEN, Ayten GÖK, Eda TOSLAK, Canan KEBABCIOĞLU, Osman ERGANİŞ
11.30-12.00Ara
12.00-13.00Posterlerin İncelenmesi (Analitik Kimya Poster Sunum Alanı)
13.00-14.30Öğle Yemeği
14.30-15.3012. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Sevi̇l ERDENLİĞ GÜRBILEK
Prof. Dr. İsmai̇l Hakki EKİN
14.30-14.40BS58Aşılı ve aşısız civcivlerde infeksiyöz bursal hastalık virus varlığının belirlenmesiBeatriz PADRON-PEREZ, Meltem MENEKŞE, Aslı BALEVİ, Osman ERGANİŞ
14.40-14.50BS2Türkiye’deki Tavuklarda Onkogenik Formlu Marek Hastalığının (MD) Deteksiyonu (2011-2020): Marek’s EcoRI-Q (MEQ) Geni Genetik AnalizleriHasan ABAYLI, Remziye ÖZBEK
14.50-15.00BS60Çeşitli Hayvan Türlerinden Escherichia coli Bakteriyofajlarının İzolasyonu, Moleküler Karakterizasyonu ve Bakteriyofaj Etkinliklerinin Belirlenmesi: İlk Bulgular H. Hüseyin HADİMLİ, Murat YILDIRIM, Yasin GÜLCÜ, Seyda CENGİZ, E. Kağan ÖZGEN, Fethiye ÇÖVEN, Özlem ALTUNTAŞ, Hüseyin BAYBURS, Fatma AKBABA TÜRKASLAN, Hacer MARANGOZ, Fatma BOZKURT, Serhat AYAN
15.00-15.30Çağrılı Konuşmacı: Dr. John McGIVEN - The diagnosis of brucellosis (Online)
15.30-15.45Kongre değerlendirme - Kapanış
15.45-16.00.
16.00-19.00Harran Antik Kenti Gezisi
19.00-20.00.
20.00-21.00Kapanış Yemeği – Nevali Otel – BABİL salonu
MSD Salonu (Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR Salonu)
12.00-13.0011. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Di̇lek ÖZTÜRK
Prof. Dr. Osman Yaşar TEL
12.00-12.10BS42 Pelophylax sp. Türlerinden İzole Edilen Escherichia coli’ lerde Filogeni, Virülans Genlerinin ve Biyofilm Oluşumunun AraştırılmasıErva RAKICI, Elif AYDIN, Abdullah ALTUNIŞIK, Kazım ŞAHIN, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
12.10-12.20BS25 Pelophylax sp. Türlerinden İzole Edilen Bazı Enterik Bakterilerin Pulsed Field Jel Elektroforezi ile Parmakizi AnaliziErva RAKICI, İnci DURUKAN, Abdullah Altunışık ALTUNIŞIK, Kazım ŞAHIN, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
12.20-12.30BS17Kedilerden İzole Edilen Candida albicans’ın Disk Diffüzyon Tekniği İle Antifungal İlaç Duyarlılığının AraştırılmasıAziz Utku ÖNEL, Asya KAZAN, Bilal ÖZDEMİR, Efsun Melike ÇEÇEN, Sibel KIZIL, Murat YILDIRIM
12.30-12.40BS1Evcil kedilerin kıl ve derilerinden izole edilen mantar etkenlerinin yaygınlığı ve çeşitliliğiSeyyide SARIÇAM İNCE, Ebru TORUN
12.40-12.50BS5Gebe bir kedide feline enfeksiyöz peritonitis (FIP) enfeksiyonuOzan KOÇLU, Sibel HASIRCIOĞLU, Harun ÇINAR, Gizem KAVAK ÇINAR
12.50-13.00BS41Köpek salya örneklerinden pasteurella multocida varlığının pcr ve kültürel yöntemlerle araştırılmasıSerdal TARHANE
13.00-14.30Öğle Yemeği
14.30-15.2013. OturumOturum Başkanı: Prof. Dr. Si̇mten YEŞİLMEN ALP
Doç. Dr. Kemal METİNER
-Posterler İçin Genel Tartışma
Poster Sunumları (Analitik Kimya Poster Sunum Alanı)
14.30-15.30Poster Bildiriler
-BP23Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde Mycoplasma iowae varlığının bakteriyolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılmasıŞefika Hande ERPEK, Seyyal AK, Kemal METİNER
-BP24Mastitisli İneklerden İzole Edilen Candida albicans İzolatlarında Virülens Faktörlerinin AraştırılmasıOrçun SAV, Dilek ÖZTÜRK
-BP17Listeria ivanovii’nin PCR tabanlı testlerle tanısıBengi AKKOYUNLU, Barış SAREYYÜPOĞLU
-BP18Hayvanlarda Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Trueperella pyogenes Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılığının ve Virülens Genlerinin Belirlenmesi*Özgül GÜLAYDIN, Caner KAYIKÇI, Ali GÜLAYDIN
-BP19Multivalan Köpek Aşı Viruslarının Duyarlı Hücre Kültürlerinde Karşılaştırmalı TitrasyonuYeter SONGUL, Buket ÖZKAN, Ahmet ARSLAN, Gülnur KALAYCI
-BP14Memeli antikorlarına bir alternatif – tavuk yumurta sarısından immunglobilin-Y üretimi ve saflaştırılmasıKürşat TETİK, Barış SAREYYÜPOĞLU
-BP25Türkiye'de çift kabuklu yumuşakçalarda İnfeksiyöz pankreatik nekrozis virüsünün araştırılmasıMurat KAPLAN, Kemal PEKMEZ, Abdurrahman Anıl ÇAĞIRGAN, Fatih ARSLAN, Bülent KAFA, Gulnur KALAYCI
-BP9Bir Arap Atında Anal Bölge Cidarında Gelişen Siğil Lezyonunda Bovine Papillomavirus Varlığının Moleküler Yönden Araştırılması ve Farklı Bir Tedavi YaklaşımıYakup Sinan ORTA, Mehmet KALE, Sibel HASIRCIOĞLU, Yakup YILDIRIM
-BP4Gebe Sığırlara Uygulanan İnaktif Escherichia coli Aşısının Kolostrum ve Buzağı Kan Serumlarındaki IgG Seviyelerinin DeğerlendirilmesiEmine ÇAKIRTAŞ, Kübra KİREZ, Şeyda YAMAN, Timur GÜLHAN
-BP13Sağlıklı tavuk kümeslerinden izole edilen çevresel orijinli Enterobacteriaecea‘nin GSBL ve AmpC betalaktamaz üretimi yönünden fenotipik karakterizasyonuAli SERDAR, Kübra KİREZ, Şeyda YAMAN, Merve Gizem SEZENER, Arzu FINDIK
-BP22Taze sebzelerde Arcobacter spp. ve Campylobacter spp.'nin prevalansı ve antibakteriyel duyarlılıklarıSeçil ABAY, Ahmet YAMAN, Emre KARAKAYA, Fuat AYDIN
-BP1Şanlıurfa İlinde Yavru Köpeklerin İshal Olgularında Parvovirusların AraştırılmasıM. Sinan AKDOĞAN , Mehmet ÇABALAR
-BP2Şanlıurfa İlinde Buzağıların İshal Olgularında Rotavirusların AraştırılmasıAbdullah ÇOBAN, Mehmet ÇABALAR
-BP6KOYUN KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARININ MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ Emre KARAKAYA, Duygu AYDOĞDU, Doğancan YARIM, Enes Said GÜNDÜZ, Neslihan ERKEK, Özgür GÜRAN, Kadir Semih GÜMÜŞSOY, Seçil ABAY, Fuat AYDIN
-BP21ISO/IEC 17043 Standardında Bacillus anthracis’in Mikrobiyolojik Teşhisi Yeterlilik TestiErsan PÜTÜR, Yasemin ERDOĞAN, Ediz Kağan ÖZGEN
-BP20Neonatal Septisemili Buzağı Kökenli Escherichia coli İzolatlarında Enterotoksijenik Virülens Genlerinin BelirlenmesiSerhan AKGÖZ, Şeyda YAMAN, Timur GÜLHAN
-BP11İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması ve Yağlı Karaciğer İlişkisiMehtap ODABAŞI, Özlem Nur BAŞ, Ebru Bardaş ÖZKAN, İlknur ALTUNTAŞ, Oytun ERBAŞ
-BP10Sığır Solunum Sistemi Hastalığı kökenli Pasteurella multocida izolatlarının genotipik karakterizasyonuVolkan Enes ERGÜDEN, Şeyda YAMAN, Seyda CENGİZ, Alper ÇİFTCİ
-BP26İnek mastitis kökenli Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antibiyotip ve genotip yönlerinden değerlendirmesi Volkan Enes ERGÜDEN, Şeyda YAMAN, Kübra KİREZ, Merve Gizem SEZENER
-BP27Akdeniz Fokunda Edwardsiella tarda OlgusuÇağatay NUHAY
-BP15Mycoplasma arginini'ye bağlı perikardiyal apse: Kedilerde nadir görülen bir durumÖzlem ŞAHAN YAPICIER, Aybars AKAR, Yusuf Sinan ŞİRİN
-BP3Türkiye'deki Bir Rehabilitasyon Merkezinde Yabani Kuşlardan İzole Edilen E. coli ve Salmonella'nın Antimikrobiyal DirenciÖzlem ŞAHAN YAPICIER, Emine Hesna KANDİR, Dilek ÖZTÜRK
-BP28Koyunlardan İzole Edilen Mannheimia haemolytica Suşlarında Real Time PCR Yöntemiyle Serotip A1, A2, A6’nın Belirlenmesi ve BOX, RAPD PCR Yöntemleri ile Moleküler KarakterizasyonuCihat ÖZTÜRK, Özgül GÜLAYDIN, İsmail Hakkı EKİN, Kemal GÜRTÜRK
-BP16Alternatif Bir Tanı Yöntemi: LAMPGülnur SERDAR
-BP8Türkiye’de yumurtacı tavuklarda Mycoplasma gallisepticum infeksiyonlarının seroprevalensi Betül KÜÇÜK, Mete Can AYDIN, Merve ÖZDAL SALAR, Muhammet Ali AĞMAZ, Akın ÜNAL, Osman Yavuz KIRIKOĞLU, Gazel Ayça KURTBEYOĞLU, Mehmet AKAN
-BP7Kültür gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) Lactococcus garvieae izolasyonuAkın ÜNAL, Betül KÜÇÜK, Murat PAT, Özgür ÖZTÜRK, Metin İLEMİN, Özge ERDOĞAN, Özgür Osman DAVRASLI, Barış SAREYYÜPOĞLU, Mehmet AKAN
-BP29Determination of the prevalence of paratuberculosis in cattle by ziehl-nielsen staining direct fecal smearHalil PİR, Hakan YARDIMCI
-BP30Bir kangurudan Salmonella enterica serotip Javiana izolasyonu ve antimikrobiyal duyarlılığıKemal METİNER, Steve LOCKE, Aveen ROZHBAYANI, Erdal EROL
-BP31Bir tayda akciğer abseleri nedeniyle olüme neden olan çoklu antibiyotik dirençli bir Rhodococcus equi vakasıKemal METİNER, Molly E. EVELY, Steve LOCKE, Erdal EROL
-BP34Sağlıklı tavuk dışkılarından ve çevresel materyallerden izole edilen Escherichia coli suşlarının kolistin ve çoklu antibiyotik dirençliliklerinin araştırılmasıAli SERDAR, Şeyda YAMAN, Kübra KİREZ, Büşra YAMANOĞLU, Arzu FINDIK
-BP32Sığır Orijinli Lactobacillus spp., Enterococcus faecium ve Escherichia coli İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonuEmine ÇAKIRTAŞ, Kübra KİREZ, Şeyda YAMAN , Merve Gizem SEZENER, Timur GÜLHAN
-BP33Manda Orijinli Termofilik Kampilobakter Türlerinin Moleküler İdentifikasyonuSerhan AKGÖZ, Şeyda YAMAN, Kübra KİREZ, Timur GÜLHAN
-BP35Çoklu antibiyotik dirençli Escherichia coli suşlarına spesifik litik bakteriyofaj izolasyonuBahar GÜNGÖR, Oktay GENÇ
-BP36Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal KullanılmasıAyşegül KUDU ÖNAL, Mehmet KARAKAYA, Osman KARA, Banu BAYRI ÖZBILGE, Can ÇOKÇALIŞKAN, Deniz KILINÇ, Ertan AĞTÜRK
-BP37Anti-Brusella Antikor Tespit Testleri İçin Referans Süt Serumları Hazırlanması ve Süt Serumlarının Kantitatif DeğerlendirilmesiEvrim GENÇ, Yunus KILIÇOĞLU, Özlem BÜYÜKTANIR YAŞ, Oktay GENÇ
-BP38Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Listeria monocytogenes İzolatlarının Bazı Virulens Genlerinin AraştırılmasıAdem ADIGÜZEL, Oktay KESKİN
-BP39Farklı Kaynaklardan İzole Edilen Listeria monocytogenes İzolatlarının Biofilm Oluşturma Yeteneklerinin AraştırılmasıKhaled AL-KİLANİ, Oktay KESKİN