örnek sözlü bildiri sunum sablonu indir.
Sözel Bildiri Sunumları:
Sözel sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
Sözel sunumlar A ve B olmak üzere 2 ayrı kategoriye ayrılacaktır.
• A kategorisi (İngilizce) : Sunum süresi 10 dakika (7 dakika sunum + 3 dakika tartışma)
• B kategorisi (Türkçe) : Sunum süresi 10 dakika (7 dakika + 3 dakika tartışma)

» Sözel sunum yapacak olan katılımcıların, kabul mektuplarında sunum teslim şekli ve salon bağlantı şekli bilgilendirilecektir..
» Sözel sunum, Office 2000 veya üstü yazılımlarla “power point” programı ile hazırlanabilecektir. Salonlarda her türlü teknik donanım bulunacaktır.

örnek e-poster bildiri sablonu indir.

Poster Bildirileriniz E-Poster olarak yayınlanacaktır.
• RGB renk kodunda
• 72 DPI çözünürlükte
• 1080 X 1920 pixel ölçülerinde olmalıdır.
• Basılı Posterler 70*100 cm ebadında dikey olmalıdır.
• PDF veya JPG formatında kayıt edilmelidir.

Eloktronik bildirilerinizin kabul mektubunda teslim şekli bildirilecektir.