KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
AÇILIŞ KONUŞMALARI
16:00- 16:15 Prof. Dr. H. Hüseyin HADİMLİ - Kongre Başkanı
16:15-16:30 Prof. Dr. Murat YILDIRIM - Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Başkanı
16:30-18:00 I. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mitat ŞAHİN,Prof. Dr. A. Kürşat AZKUR
16:30- 17:00 Geçmişten Günümüze Corona Virüslar Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ
17:00-17:30 Dünya'da ve Türkiye'de COVID-19 Aşı Geliştirme Çalışmaları Prof. Dr. Osman ERGANİŞ
17:30-18:00 COVİD-19 için Tedavi Yaklaşımlar Prof. Dr. Aykut ÖZKUL
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:30-10:30 II. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Oya BULUT, Prof. Dr. Harun ALBAYRAK
09:30-09:50 Solunum Yollarından İzole Edilen Mannheimia haemolytica Suşlarının Tiplendirilmesi ve Bazı Virülens Genlerinin Araştırılması Cihat ÖZTÜRK, İsmail Hakkı EKİN
09:50-10:00 Aborte koyun fötuslarında Campylobacter türlerinin moleküler yöntemlerle araştırılması Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Doğan AKÇA
10:00-10:10 Enfeksiyöz koyun ve sığır abortlarının moleküler tanısı: Bir bakışta Coxiella burnetii, Francisella tularensis ve Chlamydophila abortus prevalansları Derya KARATAŞ YENİ, Fatih BÜYÜK, A. Burak GÜNGÖR
10:10-10:20 Aborte bir buzağıda Acinetobacter lwoffii olgusu Neval Berrin ARSERİM, Nurdan KARACAN SEVER, Özkan ÜNVER, Oktay KESKİN, Filiz ÖZCAN
10:20-10:30 Türkiye'de sığır, koyun ve keçilerin atıklarında zor üreyen mikroorganizmaların rolü Aslı SAKMANOĞLU, Ali USLU, Gökçenur SANIOĞLU GÖLEN, Zafer SAYIN, Beatriz PADRON-PEREZ, Ayşegül İLBAN, Mustafa Agah TEKINDAL, Osman ERGANIŞ
10:30-10:50 Ara
10:50-11:50 III. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK, Prof. Dr. Alper ÇİFTÇİ
10:50-11:00 Afyonkarahisar ilindeki koyunlarda pestivirus enfeksiyonunun araştırılması Ömer Barış İNCE
11:00-11:10 İran’da koyun ve keçilerde küçük ruminant morbillivirusunun (PPRV) seroprevalansı Ali Rıza BABAOĞLU , Mohammadreza MAHZOUNIEH, Seval BİLGE DAĞALP
11:10-11:20 Diyareli köpeklerde Canine Parvovirus tip 2 (CPV-2) ve Canine Enteric Coronavirus (CCoV)’un tespiti ve teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması Irmak DİK, H. Pelin ASLIM , Oya BULUT
11:20-11:30 Kene Örneklerinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Virüsünün Saptanması Amacıyla Antijen ELISA Geliştirilmesi Nurettin ÇANAKOĞLU , Engin BERBER
11:30-11:40 Sığır serum örneklerinde Bovine parainfluenza virus-3 referans suşu (SF-4) ve Türkiye izolatına (ET-81) spesifik antikor titre değerlerinin karşılaştırılması Eda Baldan TOKER , Özer ATEŞ, Kadir YEŞİLBAĞ
11:40-11:50 Türkiye’de ishalli kedilerden iki yeni parvovirüsün (Carnivore bocaparvovirus 3 ve 4) ilk tespiti. Turhan TURAN
11:50-13:30 Ara
13:30-14:30 IV. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Tayfun ÇARLI, Dr. Ümit ÖZDEMİR
13:30-13:40 Salmonella spp. izolatlarının geniş spektrumlu beta laktamaz, karbapenem ve kolistin direnç varlığı yönünden fenotipik ve PZR metodlarıyla araştırılması Orkun BABACAN
13:40-13:50 Türkiye'de Tavuklarda Hgyv/Agv2 Enfeksiyonunun İlk Tespiti Recep KALIN
13:50-14:00 Detection of tetracycline resistance and virulence genes of Gallibacterium anatis Özlem ŞAHAN YAPICIER, Sibel YAMAN
14:00-14:10 Türkiye’de ilk kez bir kaz civcivinden Salmonella enterica subsp. enterica serovar Bardo izolasyonu: Olgu sunumu Zeynep ŞIK Selahattin ŞEN, Enes Gazi ATICI, Özlem ALTINTAŞ
14:10-14:20 Kars yöresinde yetiştirilen kazlardan termofilik Campylobacter türlerinin izolasyonu ve moleküler yöntemlerle identifikasyonu Esen Gül DEMİROĞLU Mitat ŞAHİN
14:20-14:30 Yeni Nesil Newcastle Aşıları Mehmet Cemal ADIGÜZEL
14:30-15:00 Ara
15:00-15:50 V. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seyyal AK, Prof. Dr. Şükrü KIRKAN
15:00-15:10 Muhabbet kuşu ve papağan dışkılarında Klebsiella pneumoniae varlığının ve fenotipik antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi A. Ilgın KEKEÇ , Barış HALAÇ, Beren BAŞARAN KAHRAMAN, Seyyal AK
15:10-15:20 Kedi ve köpek orijinli Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli suşlarının AmpC üretimi ve protein profillerinin belirlenmesi Merve Gizem SEZENER , Arzu FINDIK, Volkan Enes ERGÜDEN, Şeyda YAMAN, Timur GÜLHAN
15:20-15:30 Kedi ve Köpeklerin Klinik Örneklerinde Metisilin Dirençli Staphylococcus pseudintermedius Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler Yöntemler ile Araştırılması Hazel TAMAKAN , Birgitta DUIM, Hüban GÖÇMEN
15:30-15:40 Sağlıklı Kedi ve Köpeklerdeki Staphylococcus spp. Prevalansı ve Antimikrobiyal Direnç Profili Havva KURNAZ , Esra BÜYÜKCANGAZ, Ayşin ŞEN
15:40-15:50 Köpek Bakımevinden Alınan Serum Örneklerinden Smooth ve Rough Brucella İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi Neval Berrin ARSERİM , Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Oktay KESKİN, Osman Yaşar TEL, Elif DOĞAN

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:30-10:10 VI. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Dilek ÖZTÜRK, Prof. Dr. İ. Hakkı EKİN
09:30-09:40 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Çeşitli Hayvansal Kaynaklardan İzole Edilen Koagulaz Negatif Stafilokokların Karakterizasyonu ve Özelliklerinin Araştırılması Halit ŞÜKÜR , Ömer Memduh ESENDAL
09:40-09:50 Diyarbakır İlindeki Keçi ve Manda Sütlerinde Salmonella spp. veListeria spp. Varlığının Belirlenmesi Nurdan KARACAN SEVER , Simten YEŞİLMEN ALP
09:50-10:00 Investigation of contagious agalaxia disease presence in sheep and goats ın Isparta and Afyonkarahisar regions Ülkü Karatekeli, Beytullah KENAR
10:00-10:10 Keçi mastitisinde bakteriyel etiyoloji ve antimikrobiyal direncin tespiti Seyyide SARIÇAM , Ayhan BAŞTAN, Seçkin SALAR, Ezgi DİKMENOĞLU, Tuğba TUĞRUL, Mehmet AKAN
10:10-10:20 Kars yöresinde koyun pnömonilerinde sirküle olan Mycoplasma suşlarının filogenetik analizi Olcay ÖZTÜRKLER, Salih OTLU
10:20-10:40 Ara
10:40-11:30 VII. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Soner ALTUN, Prof. Dr. Ertan Emek ONUK
10:40-10:50 Türkiye’nin Bazı Yörelerinden Toplanan Larva ve Yetişkin Bal Arılarında Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalık Etkeninin Konvansiyonel PCR metodu ile Varlığının Araştırılması Serdal TARHANE
10:50-11:00 Arılıkları tehdit eden asemptomatik bal arısı hastalığı: İç Anadolu ve Akdeniz’de siyah kraliçe hücre virusu (SKHV)'nun prevalans ve moleküler epidemiyolojik değerlendirmesi Oğuzhan AVCI, Müge DOĞAN, Mustafa Emin ÖZ
11:00-11:10 Akuatik Vibrio ve Pseudomonas türlerinin tanımlanmasında API,Vitek II ve MALDI-TOF MS otomatize tanı sistemlerininkullanılması Muhammed DUMAN , Soner ALTUN
11:10-11:20 Gökkuşağı alabalığından izole edilen Chryseobacterium sp. C-2 izolatının 16S rRNA sekans analizinden tüm genom analizine kadar identifikasyon çalışmaları Izzet Burcin SATICIOGLU , Soner ALTUN
11:20-11:30 Vibrio parahaemolyticus’un Dicle Nehrindeki Balik ve Su Örneklerinde PCR ile İncelenmesi Filiz ÖZCAN , Neval Berrin ARSERİM, Muzaffer Aydın KETANİ
11:30-12:15 Ara
12:15-12:45 Poster Oturumu
12:45-13:30 Ara
13:30-14:10 VIII. OTURUM Oturum Başkanı
Prof. Dr. Oktay KESKİN, Prof. Dr. YAKUP YILDIRIM
13:30-13:40 Pseudomonas aeruginosa izolatlarında biyofilm üretimi ile antibiyotik dirençlilik ilişkisinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi Servet EKSELLİ, Alper ÇİFTÇİ
13:40-13:50 Armorica rusticana (Horseradish) bitkisinin bazı gram negatif ve gram pozitif bakteriler karşı etkinliğinin incelenmesi Hicran ALKAN, Perihan AKBAŞ , Mitat ŞAHİN, Seda DURHAN, Olcay ÖZTÜRKLER
13:50-14:00 Klebsiella pneumoniae subsp pneuminiae’larda Antibiyotik Direnç Düzeyi Ayşegül İLBAN , Aslı SAKMANOĞLU
14:00-14:10 Burdur ilindeki çiftlik hayvanlarından izole edilen ampC ve genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli izolatlarının O157:H7 serotip ve Shiga toksin üreten/enterohemorajik E. coli (STEC/EHEC) virülans genleri yönünden incelenmesi Faruk PEHLİVANOĞLU
14:10-14:20 Üzerlik otu (Peganum harmala) yaprak kısmının etil alkol ekstraktının antibakteriyel etkisi Perihan AKBAŞ , Hicran ALKAN, Mitat ŞAHİN, Eray BÜYÜK
14:10-15:00 Ara
15:00-16:00 IX. OTURUM Oturum Başkanı
Doç. Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Doç. Dr. Metin GÜRÇAY
15:00-15:10 İnaktif bakterin aşılarda Bor'un adjuvan etkinliğinin fare modeli ile değerlendirilmesi Zafer SAYIN , Ali USLU, Osman ERGANİŞ, Abdullah BAŞOGLU, Özgür ÖZDEMİR, Aslı SAKMANOĞLU, Uçkun Sait UÇAN, Zeki ARAS
15:10-15:20 Brucella abortus saha suşundan elde edilen rekombinant proteinin özelliklerinin incelenmesi: Genetik DIVA yaklaşımı Aslı SAKMANOĞLU , , Yasin GÜLCÜ, Ali USLU, Zafer SAYIN, Yasemin KARYEYEN, Gökçenur SANİOĞLU GÖLEN, Eray ATIL, Osman ERGANİŞ
15:20-15:30 Spheroplast yapısı ile Brucella türlerinin gen transferine açık hale getirilmesi Ali USLU , Osman ERGANİŞ
15:30-15:40 Sığır ve koyun orijinli Brucella izolatlarının moleküler yöntemlerle identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi Elif ÇELİK
15:40-15:50 Kentsel Açık Alan Rekreasyonununda “Zoonoz Riski” Fidel TOKER , Nur BARAN AKSAKAL
15:50-16:00 Antifungal Duyarlılık Testleri Nevin TUZCU
16:00-16:10 Brucella bakterilerinin sütte saptanması için antijen yakalama Sandviç ELISA geliştirilmesi Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK Oktay KESKİN, Osman Yaşar TEL
16:10-16:20 Tulareminin Serolojik Tanısı İçin In House Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Prototipi ve Mikroaglütinasyon Test (MAT) Antijeninin Geliştirilmesi. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK Osman Yaşar TEL, Oktay KESKİN
İl genelinde oluşan internet sorunlarından kaynaklı olarak 8. ve 9. oturumlar 16.10.2020 tarihinde saat 9:30'da gerçekleştirilecektir.
KONU BAŞLIĞI Yazarlar
1 Koyunların nazal svap örneklerinden izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium suşlarında yüksek doz aminoglikozid direncinin belirlenmesi Özgül GÜNAYDIN , Kemal GÜRTÜRK, İsmail Hakkı EKİN, Cihat ÖZTÜRK
2 Salmonella Infantis, Salmonella Enteritidis ve Salmonella Liverpool izolatlarının antibiyotik duyarlılığının değerlendirilmesi Zeynep ŞIK
3 Proliferation effects of phenylboronic acid and boric acid on canine peripheral blood mononuclear cells U.Sait UÇAN , Zafer SAYIN
4 Bir kuzuda Enterobacter cloacae pnömonisi olgusu Zeynep ŞIK
5 Pnömonili Sığır Akciğer Örneklerinde Mycoplasma bovis’in Real Time PCR ile Araştırılması Şifa KARAHAN, İsmail Hakkı EKİN
6 Kanatlı Hayvanlardan İzole Edilen Escherichia coli O78 Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilinin Belirlenmesi Mustafa ÖNOL , Asena Esra ERDEM, Tuğçe YILDIRIR ÜSTÜN
7 2018 ve 2019 Yıllarında Köpek, Kedi ve Muhabbet Kuşlarından İzole Edilen Dermatofitlerin Retrospektif Değerlendirilmesi Asena Esra ERDEM , Mustafa ÖNOL
8 Kaz pnömonilerinden Mycoplasma spp. izolasyonu ve izolatların moleküler yöntemlerle tanımlanması Özgür ÇELEBİ, Ümit ÖZDEMİR , Fatih BÜYÜK, Aysel ÜNSAL BACA, Şefika Hande ERPEK, Muhammed KARAHAN, Salih OTLU, Mitat ŞAHİN, Mustafa Reha COŞKUN, Elif ÇELİK, Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Eray BÜYÜK, Doğan AKÇA
9 Chlamydophila abortus kaynaklı enzootik koyun abortlarının başarılı yönetimi: Şavşat örneği (Türkiye) Fatih BÜYÜK, Ediz Kağan ÖZGEN, Emin KARAKURT, Mustafa Reha COŞKUN, Eray BÜYÜK, Murat ÖZMEN, Serpil DAĞ, Elif ÇELİK , Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Elif KARADENİZ PÜTÜR, Mustafa ULUCAN, Hilmi NUHOĞLU, Mitat ŞAHİN
10 Bazı pekmez çeşitlerinin in vitro antiviral etkinliklerinin belirlenmesi: Fajlar üzerinde bir modelleme Mustafa Reha COŞKUN , Salih OTLU, Fatih BÜYÜK, Eray BÜYÜK, Mitat ŞAHİN